මේ යුක්‍රේන ජාතිකයා අයි ෆෝන් එකක් නිසා කරලා තියන වැඩක් බලන්නකෝ….

අයි ෆෝන් හත කියන අළුත්ම ජංගම දුරකථනයේ හිමිකාරයා වෙන්න ඔබ මොනවාද කරන්නේ…..මේ පැවසිමට යන පුද්ගලයා නම් අයි ෆෝන් එකක් නිසා තම නම වෙනස් කොට ඒ වෙනුවට අයි ෆෝන් හත යැයි දමාගෙන…ඔබ සමහරක් විට ඔහුව හෙලා දුටුවත් මේ හේතුවෙන් මේ වන විට ඔහුගේ සාක්කුවට නවතම අයි ෆෝන් හත ජංගම දුරකථනයක් ලැබි තිබෙනවා…යුක්‍රේනයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සමාගමක් විසින් තම නාමය අයි ෆෝන් ලෙස වෙනස් කරගන්නා මුල්ම පස් දෙනාට අයි ෆෝන් හත තිළිණයක් ලෙස ලබා දී තිබෙනවා.ඔලෙක්සැන්ඩර් ටියුරින් කියන මේ 20 හැවිරිදි හාදයා මේ අභියෝගය භාර අරගෙන අයි ෆෝන් සිම් (හත ) ලෙස නිත්‍යානුකූලව නම වෙනස් කර ගැනීමෙන් අනතුරුව මෙය ඔහුට ප්‍රදානය කොට තිබෙනවා.ඔහුට තම නාමය වෙනස් කර ගැනීමේ කිසිදු හදිසියක් තමන්ට දරුවන් ලැබෙන තුරු අවශ්‍ය නොවන බව පවසන අතර අයි ෆෝන් ජංගම දුරකථනයක් එරට මුදල් වලින් ඩොලර් 850කට අධික බවයි පැවසෙන්නේ..

ukraine-guy-changes-name

Share this post with your friends!