මේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා තීරණය කිරීම්ට ඔබටම භාරයි….

දෘෂ්ඨි මායාවන් කියන්නේ හරිම පුදුම වගේම හරිම අලංකාරත්මක දෙයක්නේ..අපි පාසල් යන කාලේදී පවා මෙවැනි දෘෂ්ඨි මායාවන් සහිත ඡායාරූප අපට ලබා දෙනවානේ..ඉතින් මේවල සැඟවිලා තියන දේ හොයා ගන්නට අප පුදුමාකාර ආශාවක් දක්වනවා..තවත් කෙනෙක් අපිට කියන්නට පෙරාතුව මෙහි සැඟවි ඇති දේ මොකක්ද කියන්න අපි කැමතියි..ඒත් දැන් යුගයේ තියෙන්නේ ත්‍රිමාණ චලන දෘෂ්ඨි මායාවන්..මේවා කලින් දැකපු පින්තූර වලට වඩා සංකීර්ණයි…මම කියන්නේ බොරුද බලන්න..

Share this post with your friends!