මේ මොකක්ද මේ වෙන්නේ කියලා බලන්න……..

මැක්ඩොනල්ඩ් එහෙමත් නැත්නම් රොනල්ඩ් මැක්ඩොනල්ඩ් විදියට ඇඳගත්තු පහලොස් දෙනෙක් බර්ගර් කින්ග් අවන්හලක් අසල ඉන්නවා. එහි සිටින සේවකයින්ට ඇනුම්පද කියන විලාසෙන් තමයි මෙහෙම ඉන්නේ!නීසි ජෝන්ස් තමයි මෙම කණ්ඩායම විඩීයෝ ගත කරගෙන මේ ආකාරයට මෙය අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබෙන්නේ!ගිය සැප්තැම්බර් 23දී තමයි මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ!හෙදවරියක් වන ඇ‍ය පවසන අන්දමට මෙය ඉතා සිත් ඇදගන්නා සුළු දර්ශනයක්…ඔයලාත් බලලම ඉන්නකෝ!

Share this post with your friends!