මේ මොකක්ද මේ වෙන්නේ කියලා බලන්න…..

මෙහි දැක්වෙන විඩීයෝවේ ඉන්න තරුණයෝ දෙන්නා පැය හතරක් ගත කොට මී කතුරු 1000ක් ස්ථාන ගත කරනවා.මොවුන් මේවා ස්ථාන ගත කරන්නේ කරණම් ගැසීමට භාවිතා කරන උපකරණයකට..මේවා ඔක්කෝම ස්ථාන ගත කරාට පස්සේ එක්තරා මෙයින් එක්තරා තරුණයෙක් ඒ මැද්දට පනිනවා..ඔවුන්ගේ කැමරාව භාවිතා කරලා ඔවුන් මෙයින් නිමවා තිබෙන විඩීයෝව පිළිබඳව පැවසීමට වචනත් මදී.. ඒ තරමටම වැඩේ සුපිරියි..වැඩිය දේවල් විග්‍රහ කරනවාට වැඩිය හොඳයි ඔයාලම මේ විඩියෝව නරඹන එක..

Share this post with your friends!