මේ මේක් අප් යොදාගෙන කරලා තියෙන අපූරු වැඩේ බලලම ඉන්නකෝ…මාරම මාරයි!

Promise-Phan
සමහරක් අය මේක් අප් යොදා ගනිමින් මිනිසුන් මුලා කරන අතර තවත් සමහරෙක් මේක් අප් යොදාගෙන වඩා සුරූපි පෙනුමක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරයි.නමුත් යු-ටියුබ් හි මේක් අප් ගුරු මගින් මේක් අප් යොදා ගනිමින් සිදුකරන මායාවන් නම් අපූරුය. මොවුන් මේක් අප් මගින් නොයෙකුත් දේ තිබෙනවාට වඩා දෙගුණයක් කොට පෙන්වනු ලබයි.සමාන්‍යයෙන් මුල් මේක් අප් එක සමාන්‍ය ආකාරයට සිදු කොට එයින් පසු විශේෂ ආකාරයෙන් ඉතා සුක්ෂමව එක මුහුණින් මුහුණු දෙකක් පෙනෙන ලෙස ඇස්, ඇහි බැම යන්න වෙනම වේශ නිරූපනය කරයි. මෙය දෘෂ්ඨි මායාවක් ලෙස පෙනෙන තරමටම මෙය නිර්මානය කිරීම නම් සැබැවින්ම අද්විතියය.මෙම විඩීයෝව නරඹාම මෙහි වෙනස වටහා ගන්න

Share this post with your friends!