මේ මුවා මොකක්ද හැබෑවටම කරන්නේ බලන්න……

ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් මේ මුවා ටිකක් විතර භායානකයි…ටිකක් කියන්නත් අමාරුයි..ගොඩක් භයානකයි..සමාන්‍යයෙන් අධිවේගි මාර්ගයක රථයක් ධාවනය කරද්දී අධිවේගී මාර්ගයට පනින සතුන් පිළිබඳ සැලකිලිමත්ව සිටිය යුතුයි..සමාන්‍යයෙන් පාරට පනින සතුන් අතරින් මුවන් කියන සතුන් ප්‍රධාන ස්ථානයක් ගන්නවා..අවධානය යොමු කිරීමට පළමුවැනි හේතුව තමයි සතෙක්ගේ ජීවිතයේ ඇති වටිනාකම.අනෙක ඉතින් ඔබේ රථයටත් දැඩි හානි සිදුවීම..මේ පාපැදිකරුවන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන්නේත් එවන් කාරණයකට..නොසිතු වේලාවට ගැටෙන මේ මුවා ගැන ඔවුන්ට සිතා ගැනීමටවත් නොහැකි වෙනවා.බලන්නකෝ වෙච්ච්ච සිද්ධිය..මේක හිතන තරම් සුළු පටු නැහැ..

Share this post with your friends!