මේ මිනිසා මෙහි දිස්වන ළමයාට වුවමනාවෙන්ම සිදු කරන දේ බලන්න….

මිනිසෙකු දුම් පානය කරමින් එය අසල සිටින පුංචි දරුවෙකුගේ මුහුණටම පිට කරන විට ඔබ දක්වන ප්‍රතිචාරය කෙබඳු වෙයිද?මෙවැනි හේතූන් රාශියක් නිසා තමයි ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයන්හි දුම් බීම තහනම් කර තිබෙන්නේ….නමුත් සමහරක් මිනිසුන් මෙය නොසලකා හරිනවා..මෙහි ළමයාගේ මව කීප විටක්ම තම දරුවා ආවරණය කිරිමට උත්සාහා ගන්නවා…මෙවැනි අවස්ථාවකදි ඔබ සිදු කරන්නේ කුමක්ද? ඔබ මෙයට විරුද්ධව නැඟි සිටිනවාද? නැතහොත් මෙය නොසලකා හරිනවාද?සමාජ විද්‍යා ගවේෂණයක් සඳහා සිදු කර ඇති මෙයට නොයෙක් දෙනා ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය වෙනස් බව ඔබට වැටහේවි. මෙය විශාල ප්‍රමානයක් මේ වන විටත් නරඹා තිබෙනවා…..

Share this post with your friends!