මේ මනුස්සයා සැතපුම් 10,000ක් යන්නේ මොනවා වෙනුවෙන්ද?

2011 දී තමයි මැට් බ්‍රේ එයාගේ නමින් යු-ටියුබ් චැනල් එකක් පටන් ගන්නේ…ඔහු තම ජීවිතයේ සෑම සුන්දර මොහොතක සේයාවන් මෙයට එක් කරන්න අමතක කරන්නේ නෑ..ඔහු ජීවිතය උපරිමයෙන් විඳින කෙනෙක්..එක් වරක් ඔහු එක්සත් ජනපදයේ ඉඳලා කැනඩාවට කාර් එකක් මගින් යන්න තීරණය කරනවා..මෙය මාස දෙකක තීරණාත්මක අවධානම් ගමනක්..හැබැයි මෙය පටිගත කරගන්නත් ඔහු අමතක කරන්නේ නෑ..ඔහු සැතපුම් 10,000ක් පසු කරමින් යනවා..ඔහුට මිතුරන් 100 දෙනෙක් හමුවනවා.බලන්න ඒ අත්දැකීම කෙතරම් සුන්දරද කියලා..

dancing-trip-1

dancing-trip-2

dancing-trip-3

dancing-trip-4

Share this post with your friends!