මේ බල්ලව බේරා ගත්ත නිර්භීත යාළුවා……..මේ කියන්නේ මොකක් ගැනද බලන්න….

මෙම විඩීයෝවේ දැක්වෙන බැල්ලිය රේල් පිලි මත සිටින්නේ ඇයට තුවාලව ඇවිද ගැනීමට අපහසු නිසයි..ඉතින් මේ ව්‍යසනය දුටු ඇගේ පිරිමි බලු යහළුවා ඇය මඳකුදු තනි නොකර ඇය අසලම දින දෙකක් තිස්සේ එහා මෙහා යන දුම්‍රරියන් ගෙන් ඇයව ආරක්ෂා කරමින් ඇය අසලටම වි සිටින අයුරු ඔබට දැක ගැනීමට පුළුවන්..මෙම සත්වයින් දෙදෙනා දුම්‍රිය පැමිණෙන විට බිමට හිස ඔබාගෙන ජිවිතය රැකගන්නා අතර මේ දර්ශනය දකින ඕනෑම කෙනෙකුගේ සිත උණුසුම් වන බවත් පැවසිය යුතුමයි.

dogs-train-railway-tracks-ukraine-1

dogs-train-railway-tracks-ukraine-2

dogs-train-railway-tracks-ukraine-5

Share this post with your friends!