මේ බල්ලට මේ තරුණයා උගන්නන්නේ මොනවද බලන්න…………

තමන් විසින්ම පහතට වැටෙන සැටි පිළිබඳ මෙම තරුණයා තම බල්ලාට උගන්වයි.මෙම බල්ලා මේ වන විට සමාන්‍ය බල්ලෙකු නොවන්නේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ප්‍රේක්ෂක ප්‍රමානයකගේ සිත් බැදගත් නිසයි.තම විශාල ටෙඩි බෙයා යහළුවා මතටත් කිසිදු බියකින් තොරව වැටෙන මෙම බල්ලා නම් සැබැවින්ම හරිම අපූරුයි…..

Share this post with your friends!