මේ බඩදරු අම්මා ගැනත් නොකියාම බෑ!

මේ අම්මාට වෙන්නේ වයස අවුරුදු 21යි.තායිවානයේ දුම්‍රිය නැවතුම් පළක් අසල තමයි මෙම සිදුවීම වෙන්නේ!මේ ගැබිණිය තමාගේ ෆ්ලෑෂ් මොබයිලය ඔන් කරගෙන නවතම ඩෙස්පසිටෝ ගීතයේ තාලයකට අනුව නර්තනයේ යෙදෙනවා.මෙය සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල කළඹමින් පැතිර යන බවයි ආරංචිය…

Share this post with your friends!