මේ පොලිස් නිළධාරියාට තමා කරන දේ ගැනවත් තවම හිතා ගන්න බෑ…..

සමහර පොලිස් නිළධාරීන්ට ඔවුන්ගේ රාජකාරි කාලයේදී නොයෙකුත් නොසිතු අමිහිරි අවස්ථා වලට මුහුණ දීමට සිදු වෙනවා.බීමත්ව පැමිනෙන කෝලේජ් යන ශිෂ්‍යයෙක්ව මෙල්ල කර ගැනීමට සිදුවන අවස්ථාවත් ඒ වගේ එක් අවස්තාවක්..හැබැයි අන්තිමට දඬුවම් විදින්නේ බීමත් ශිෂ්‍යයාද නැත්නම් පොලිස් නිළධාරීයාද කියන එක ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක්..මම කියන්නේ බොරු නම් මේ විඩීයෝ එක බලලම ඉන්නකෝ..

Share this post with your friends!