මේ පෙම්වතිය බය වෙන්නේ පෙම්වතා නිසා…මොකද කියලා බලන්න..

වර්චුවල් රියැලිටි කියන වචනය මේ වන විට ඔබට ආගන්තුක වචනයක් නෙවෙයිනේ..ඒත් ඒක ඇත්තටම සමහරක් අවස්ථාවලදි භායානක අත්දැකීම් පවා ලබා දෙනවා.අළුත්ම වි.ආර් හෙඩ්සෙට් එක කෙනෙක්ව ඇත්තටම වෙනස්ම ලෝකයකට ගෙන යන්න සමත් වෙලා තියෙනවා.එය ඔබව අමාරුවේ හෙලන අවස්ථාවකට පත් වීමට වැඩි ඉඩක් යන්නේ නෑ..මෙහි දැක්වෙන විඩියෝවි සිටින ගැහැණු ළමයා ලී පතුරක් උඩින් සමතුලිතව ගමන් කිරීමට උත්සාහා කරයි.ඒත් මේකට ඇයට මුහුණ දීමට සිදුවන්නේ වර්චුවල් රියැලිටි ලෝකය තුල..එක් පය පැකිලිමකින් ඇය පතාලයට ඇඳ වැටෙනවා.ඇය මරණ බියෙන් කෑ ගසන උච්චතම අවස්ථාවේ ඇගේ පෙම්වතා ඇයව මුදා ගන්නවා..මේ විහිළුව ඇගේ පෙම්වතාගේ විහිළුවක්..

Share this post with your friends!