මේ පුද්ගලයාට කර්මය පල දෙන අයුරු ඔබේ ඇසින්ම බලන්නකෝ…………

කර්මය යන දෙය සෑම විටම මිනිසා පසු පස හඹා එනවා…එයින් කිසිදු පුද්ගලයෙකුට ගැලවීමක් ලැබෙන්නේ නෑ..අයුතු ලෙස තම වාහනය නවතා ගිය පුද්ගලයෙකුට යස පාඩමක් ඉගැන්වීමට මාවත් අතුගාන්නෙකු සමත් වුනා.මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ චීනයේදි..ලොකු කුණු දමන භාජන 42කින් පමණ මෙම කාරය වටලා තබන්නට මොහු ක්‍රියා කලේ නිතී රිති නිසි ලෙස පිළි නොපැදීම නිසයි.

Share this post with your friends!