මේ පුංචි පැටව් ටික එකතු වෙලා මොකක්ද කරන්නේ බලන්න…බලන්නම වටිනවා මෙගොල්ලොන්ගේ වැඩේ………..

ගොනා කියන සත්වයා ගත්තම මෙයා හොඳ සමකාමි සත්වයෙක් කියලා කියන්න අමාරුයි..ස්පාඟයේ ගෝනුන්ගේ තරඟ පවා තියනවානේ…ඉතින් මෙයාලාත් එක්ක මිනිසුන්ට සබඳතා පවත්වන්න අමාරුයි…ඒ මොකද මෙයාලා දරුණුයි..මෙයාලගේ දරුණු ඇණුම් පහරකින් කෙනෙක් මරණයට පවා පත්වෙන්න පුළුවන්..එයයි ඇත්තම කාරණය..ඒත් ඉතින් මේ වගේ භායානක සතුන් පිළිබඳ මොනදේ දැන ගත්තත් සමහරක් අය නම් මේ සත්තුන්ට පොඩ්ඩක්වත් බය නම් නැහැ.අන්න ඒ හින්දා තමයි මේ පොඩ්ඩෝ ටික මේ ගොනාගේ පිටේ මේ විදියට නගින්නේ..මේ සිදුවීම සිදුවන්නේ කොලොම්බියාවල..හැබැයි ඉතින් මේ සිද්ධිය නම් හරිම සුන්දරනීයයි..මේක බලන කොට ඔයාලටත් හිතෙයි මේකෙන් ඇස් දෙක ඉවතට ගන්න බෑ නේද කියලා…

Share this post with your friends!