මේ පුංචි ගැහැණු දරුවා සිදු කරන්නේ මොකක්ද බලන්න!

මෙය එක්තරා අන්දමකින් හරීම අපුර්ව සිදුවීමක්!මෙහි පුංචි ගැහැණු දරුවෙකු මාවත් නැතහොත් වීථි සංගීතඟයෙකුගේ තොප්පියකට කාසියක් දමනවා..හැබැයි සිද්ධ වෙන්නේ සිතා ගන්නවත් බැරි දෙයක්…ඒ කාසිය නිසා ඔකෙස්ට්‍රා සංදර්ශනයක පළමු පන්තියේ අසුනක් හිමි වුනා.ඉන් පසු මේ සංගීතඟයා බෙතෝවන්ගේ සින්දුවක් වාදනය කිරීමට පටන් ගත්තා.කාසියක් නිසා මේ වගේ අපූර්ව සිදුවිමක් සිදුවෙයි කියලා හිතන්න පුළුවන්ද? හැබෑටම…

Share this post with your friends!