මේ පින්තූරයෙන් කියවෙන දේ ගැන ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්ද?…….

අප්‍රේල් 25 වෙනිදා…අවුරුදු 23ක් වයස හැනා සීමනුත් ඇයගේ මාස නවයක් වයස දියණියත් ඇගේ හොඳම යෙහෙළියත් පාලනය කරගත නොහැකි වාහනයකට හසුවෙන්නේ..මෙයින් එම කුඩා බිළිඳිය හැනා හා ඇගේ හොඳම මිතුරිය ජිවිතක්ෂයට පත් වෙනවා..මෙතැනින් ගමන් ගත් ඇනිසා ගැනෝන් නැමැති කාන්තාවක් මෙම සිද්ධිය ඡායාරූපයට හසු කරගන්නවා.ඇය ගත් එම පීන්තූරය එම විපතට පත් අයගේ පවුලට ඉතා වටිනා වස්තුවක් බවට පත් වෙනවා.එම ඡායාරූපය තුල පසුව ඔවුන් දකින්නේ ස්වර්ගය තුලට දොරක් විවෘත වි ඇති එළියක් එම ස්ථානයට වැටි ඇති බවයි..දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වර්ගයීය කැඳවීම හැර වෙනත් දෙයක් කවරෙක් නම් බලාපොරොත්තු වෙයිද? දැන් ඔබට වැටහේවී විපතට පත් පවුලේ අයට එය එතරම් වටින්නට හේතුව කුමක්ද කියලා…

Share this post with your friends!