මේ නිවුන්නු එකතුවෙලා මේ කාන්තාවට මොකද කරන්නේ කියලා බලන්න..අනිවාර්යයෙන්ම බලන්නම වටිනවා..

සමහරක් වේලාවට දෙමාපියන් මුලාවේ හෙලන වැඩ කරන්න පොඩ්ඩෝ හරිම දක්ෂ විත්තිය අමුතුවෙන් කිව යුතු කාරණාවක් නෙවෙයිනේ..ඉතින් මේ වගේ විසේකාර වැඩ වලට පොඩ්ඩෙක්ට තවත් පොඩ්ඩෙක් එකතු වුනොත් කොහොමට තියෙයිද?ඒකත් එකම හැඩරුවින් නම්!මේ කියන්න දඟ නිවුන්නු දෙන්නෙක් ගැන.මේ නිවුන්නු දෙන්නා නම් කවටකම් කිරීමට උපන් හපන්නු දෙන්නෙක් කියලා ඔබට මෙම විඩියෝව නැරඹු පසු තේරුම් යාවි..එක්තරා කන්තාවක් නාන කාමරය තුල ඇති කණ්ණාඩියක් යැයි සිතු යමකින් මුහුණ බලන විට තමාගේ ස්වරූපය ඒ තුලින් නොපෙනුනත් අනෙකාගේ ප්‍රතිබිම්බය ඒ තුලින් දැකගන්න පුළුවන්…ඉතින් බලන්නකෝ මේ නිවුන්නු දෙන්නා එකතුවෙලා මේ කාන්තාව පුදුමයට පත් කරන හැටි……

Share this post with your friends!