මේ නිරූපිකාවන් වගේ බස් රථයෙන් බැස එන්නේ කවුද කියලා ඔබ දැනගත්තොත් පුදුම හිතෙයි

මේ වීඩියෝව අන්තර්ජාලය පුරා වේගයෙන් පැතිර ගියා නිසා අපිත් මෙහි සුල මුල සොයන්නට හිතුවා. බස් රථයක් නවතා එම බස් රථයෙන් බැස යන ඉතාමත් සුරූපි කාන්තාවන් 11ක් මෙහිදී දැක ගන්නට ලැබෙනවා. මේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි ඕස්ට්‍රේලියානු කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමයි. කාන්තා ක්‍රිකට් කිව්වම අපිට හිතෙන්නේ අව්වට පිලිස්සී දරදඩු කාන්තාවන් වුනත් මෙම වීඩියෝවෙන් දැකගන්න පුලුවන් වෙන්නේ මොස්තර නිරුපිකා වන් වැනි සුරූපි කාන්තාවන් කිහිපදෙනෙක්. ඒකත් මාරයි නේ?

Share this post with your friends!