මේ දෙමාපියන් කැමරාවට හසු කරගෙන තියෙන්නේ මොකක්ද බලන්න……

ඔරං ඔටන් කියන්නේ මිනිස් හැසිරීමට බොහොම සමාන හැසිරීමක් තියන සත්ව කොට්ඨාශයක්..මේ විඩීයෝවෙන් එය ඔබට පැහැදිලිවම සනාථ වේවි. පුංචි පුතෙක් එක්ක පවුලක් ඩෙන්වර් කියන සත්තු වත්තට යනවා.මෙකේ ඉන්නව ජුනී කියලා ඔරං ඔඅටං කෙනෙක්.මෙයාව අට්ලන්ටා සත්තු වත්තේ ඉඳලා ඩෙන්වර් සත්තු වත්තට රැගෙන එනු ලැබුවා.ඒ මොකද බොහෝ කල් පවතින ස්වසන ආබාධ සඳහා ඩෙන්වර් සත්ව උද්‍යානයේ ඉතා හොඳින් ප්‍රතිකාර කරන නිසා.ඉතින් අම්මා මේ බබාව ජුනී ඉන්න කූඩුවේ වීදුරුව ළඟට ගෙනාවා.ඉතින් ජූනී ත් වීදුරුව ළඟට ඇවිල්ලා බොහොම හොඳින් මේ පුංචි පැටියා දිහා බැලුවා.ඊට පස්සේ කීප වරක්ම මේ දරුවාව ඉඹින්න උත්සාහා කළා විදුරුවේ එහා පැත්තේ ඉදන්.බලන්න ඒ වීඩියෝ එක කොච්චර කියුට්ද කියලා.

Share this post with your friends!