මේ දෙන්නාගේ යාළුකම ගැන කියන්න වචන මදී….කියවලම බලන්න..

පුංචි දරුවොන්ටයි…පුංචි සත්තුන්ටයි අපි කොහොමත් වැඩි ආදරයක් සෙනෙහසක් දක්වනවානේ!මේ දෙගොල්ලා එක් වෙච්ච වේලාවටත් හරිම ආදරණීයයි…මේ වීඩීයෝවේ දැක්වෙන පුංචි පැටියාට අවුරුදු පහක් වගේ වෙන්නේ!මෙයාගේ යාළුවා පුංචි අශ්ව පැටියෙක්..මේ දෙන්නා හොඳම යාළුවෝ..මේ යාළුකම දැක්කම නම් ඕනෑම කෙනෙක්ට ආදරයක් ඇතිවෙනවා.

Share this post with your friends!