මේ දරුවන් හදන අපූරු වර්තාමය වැඩසටහන….බලන්න ලස්සනයි……….

ඇන්තනි වැන් ද මිරි නම් චිත්‍රපට අධ්‍යනය පිළිබඳ සොයා බලන ශිෂ්‍යයාගේ අයි ෆෝන් ජංගම දුරකථනය සොරා ගැනුනා.ඔහු ඔහුගේ පෞද්ගලික දත්ත අන් කෙනෙක් අතට යෑම සම්බන්ධව දැඩි කනස්සල්ලෙන් පසු වුනා. ඉන් පසු ඔහු වුවමනාවෙන්ම ජංගම දුරකථනයක් හොරා ගැනීමට සලස්වා හොරාව ලුහු බැඳිම සඳහා එයට සරිලන ඇප් එකක් එය තුල බහා තිබුනා.මේ නිසා නිසි පරිදි සොරා පසු පස ලුහු බැඳිමෙන් ගත් තොරතුරු වලින් වර්තාමය චිත්‍රපටියක් නිර්මානය කිරීමට ඔහු පෙළඹුනා.සර්බරස් නැමැති ඇප් එක නිසා ඔහුට ලෙහෙසියෙන්ම හොරා දුරකථනය ඔන් කර අන්තර්ජාලයට පිවිසි පසු ඔහු ගන්නා දුරකථන ඇමතුම් වලට සවන් දීමට මෙන්ම ඔහුගේ කෙටි පණිවිඩ හා පින්තූර කියවිමට සහ බැලීමටත් හැකියාව ලැබුනා.මේ සියල්ල එකතු කොට නිමවු වර්තා චිත්‍රපටිය තුලින් තාක්ෂණය මගින් සිදු කල හැකි විපර්යාස කෙතරම්ද යන්න දැනුනා.ඔබම නරඹා බලන්න..මෙය විශාල පිරිසක් මේ වන විටත් නරඹා අවසානයි.

Share this post with your friends!