මේ දරුණු අනතුරෙන් පස්සෙත් මේ දරුවා බේරුණු විදිහ නම් පුදුමයක්! වීඩියෝව මෙතනින්……..

මෙය අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඊයෙ කවුරුත් දැකපු අනතුරක්. නොසැලකිල්මත් කම නිසා සිදු වූ මේ අනතුර බලන්න අපහසු වුනාට මෙම දැරියට බරපතල තුවාල සිදුවී නෑ. අපි ඔබගෙන් ඉල්ලන්නේ නිතරම සැලකිල්ලෙන් රිය පදවන ලෙසටයි.

Share this post with your friends!