මේ තාත්තා කරලා තියෙන්නේ හරිම අපූරු වැඩක්….කියවලම බලන්නකෝ…

චිත්‍රපට සාදන්නෙකු මෙන්ම කලාකරුවෙකු වන ෆ්‍රෑන්ස් හොෆ්මිස්ටර් ඔහුගේ දරුවන් වන ලොටේ හා වින්ස්ගේ ඡායාරූප හා වීඩියෝ පෙළක් ඔවුන් ඉපදුනු දා සිටම සතියකට වරක් රැගෙන තිබෙනවා.ඒවා එකතු කොට කාල තරණ එනම් පුංචි දියණිය වැඩිවියට පැමිණ තරුණියක වන කාලය දක්වාම හරි අපූරු සංකලනයක් සහිත ඡායාරූප හා විඩීයෝ දර්ශන පෙළක් නිමවා තිබෙනවා . එය ඉතාමත්ම අපූරුයි..ඔබත් එය නරඹාම බලන්න එය කෙතරම් අපූරුද කියා.

Share this post with your friends!