මේ තාත්තාට දැනුණු අමුත්ත මොකක්ද කියලා බලන්නකෝ……….

මෝරු කියන්නේ ජලය ඇතුලත ඉන්න භායානකම සත්ව කොට්ඨාශයක් බව අමුතුවෙන් කිව යුතු කාරණයක් නෙමෙයිනේ….මොවුන් විශාල මුහුදු සත්වයන් පමණක් නොව මිනිසුන්ද ආහාරයට ගැනීමට පුළුවන්..මෙම විනෝදකාමි පවුලේ තාත්තායි දුවයි එවැනි භායානක අත්දැකීමකට මුහුණ දෙනවා.මේ තාත්තායි දුවයි පැපෝමා මුහුදේ කිමිදෙමින් විනෝද වෙමින් සිටියා.තාත්තා දුව අත වනමින් කිමිදෙන අයුරුද විඩියෝ ගත කරමින් සිටියේ..එක පාරටම කිසිවක් සිතාගත නොහැකි ලෙස මෝරෙකු දර්ශනය වුනා..මේ මාරක ප්‍රහාරයෙන් බේරීමට තාත්තායි දුවයි හැකි තාක් වේගයෙන් වෙරළට පීනා එනවා..එයට පසුව සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න ඔබම නරඹා බලන්න.

Share this post with your friends!