මේ තරුණ පිරිමි ළමයාගේ පියානෝ ගැහිල්ල ගැන නම් කථා කරලා වැඩක් නෑ.

මෙයාගේ නම් ජැක් ක්ලේටන්..වයස තාම අවුරුදු නවයයි.ඒත් මේ පුංචි යොවුන් වීරයාට ලස්සනට පියානෝ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්.මෙයා කොස්ටොකෝ වලට තම දෙමාපියන් සමඟ නිවාඩුවක් සඳහා පිටත්ව යනවා.එහිදි අහම්බයෙන් මෙයාට පියානෝ එකක් නෙත ගැටෙනවා.මේක දැකපු ජේක් හරි පුදුම විදියට ලස්සන පියානෝ වාදනයක් ඉදිරිපත් කරන්නට සමත් වෙනවා.ඒක දැක්කම පිස්සු හැදෙනවා..බලන්නකෝ කොච්චර නම් ලස්සනද කියලා.

Share this post with your friends!