මේ තරුණ ගැහැණු ළමයා මුහුණ දෙන අකරතැබ්බය බලන්නකෝ………..

ඔබගේ ඔළුව පුහුල් ගෙඩියක් තුල සිරවුවහොත් එය ඔබට සිනාසීමට කාරණාවක් වේද? මෙම පවුල පුහුල් වලින් කැටයම් නිමවන පවුලක් ..මෙහි වැඩිමහල් දියණිය තරමක් විශාල පුහුල් ගෙඩියක් ගෙන එය තමාගේ ඔළුවට තබා ගැනීමට පවා හැකි යයි පවසා එය ඔළුවේ දමා ගත්තා..නමුත් ඇයගේ මව ඇයට පවසා තිබුනේ මේ දෙයින් ඇගේ හිස මෙම පුහුල් ගෙඩිය තුල සිරවුව හොත් ඇය තම දියණියට සිනහවන බවයි.සැබැවින්ම ඇගේ හිස පුහුල් ගෙඩිය තුල සිරවුනා..එය ගලවා ගැනීමට ඇගේ සහෝදරයාද නොමඳ උත්සාහයක යෙදුනා..ගිනි නිවන දෙපාර්තමේන්තුවට කථා කිරීමට තරම් කාරණාව බරපතල වුනත් ඇය කෙසේ හෝ ගිනි නිවන දෙපාර්තමේන්තු සහායකින් තොරව එය ගලවා ගැනීමට සමත් වුනා..ඇත්තටම ඇයට සිදු වුනේ නම් හිනා යන වැඩකි.Share this post with your friends!