මේ තරුණයා මෙම සිද්ධියේදි හැසිරෙන විදිය සිතා ගැනීමට නම් අපහසුයි..

සමාන්‍යයෙන් ඕනෑම කෙනෙක් නාගයින්ට බයයිනේ…එය අතිශය සමාන්‍ය දෙයක්..නූතනයේ නවතම නිෂ්පාදිත ඖෂධ නිසා අපට සර්ප ප්‍රහාරයකදි පෙර තරම් බිය විමට සිදු වන්නේ නෑ..නාගයා කියන්නේ උරග විශේෂයන්ගෙන් භායානක සත්වයෙක් කියන එක අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑනේ..ඒත් තමා සේවයේ නියුතු ස්ථානයෙන් මතුවු මේ විශාල නාගයාට බය නැතුව මුහුණ දෙන මෙම තරුණයාගේ විඩීයෝව නම් බලන්නම වටිනවා.

Share this post with your friends!