මේ තරුණයා පෞද්ගලික රොබෝ සහායකවරයෙක් නිපදවලා…..නියමයි නේ..වැඩිදුර විස්තර ටිකක් කියවලම බලමුද?

මේ හුරුබුහුටි රොබෝගේ නම පීකෝ..ඔහු ඔබ අසන ඕනෑම දෙයකට ප්‍රතිචාර දක්වනවා..මෙම සන්නිවේදන ක්‍රමය සඳහා මෙම තරුණයා භාවිතා කොට තිබෙන්නේ ජි.අයි.එෆ් තාක්ෂණය.ගුගල් සෙවුම් භාවිතය හරහා නිවැරදි සන්නිවේදනයක යෙදීමට උත්සාහා දරන මේ පීකෝගේ වැඩකිඩ ඔබේ දෑසින්ම නරඹන්නකෝ..

Share this post with your friends!