මේ තරුණයා පනින්නේ කොහාටද කියලා බලන්න…………කියවලම බලන්න….

වහින කොට මඩ කඩිත්තකට පැනලා ආශ්වාදය විදින්න වයස ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ..මේ තරුණයාත් ඒ වගේමයි..එයාටත් වුවමනා වුනා මේ අත්දැකීම මොනවගේද කියලා බලන්න..හැබැයි මේ පිරිමි ළමයා මුහුණ දුන්න අත්දැකීම දැක්කාට පස්සේ මඩ කඩිත්තකට පනීන එක ගැන නම් නිසැකවම ඔබ දෙවරක් සිතනු ඇති.මේ තරුණයාගේ නම ලකීම් ..මොහු ආශ්වාදයට පනින මඩ වලේ ගැඹුර ගැන ඔහුටත් ඔබටත් අවබෝධ වන්නේ මෙම විඩියෝව නැරඹුවට පස්සේ…ඒ නිසා මිට පස්සේ මඩ වලවල්වල බහින්නේ බලාගෙන..

Share this post with your friends!