මේ තරුණයාට නම් සම්මානයක් දෙන්නම වටිනවා ඔන්න……

ඔයාගේම කියලා ගෙයක් තියෙනවා කියන එක නම් ඇත්තෙන්ම කවුරුත් සිහින මවන දෙයක්..ඒ වුනාට ඔබේ ගෙවත්ත ක්‍රියාදාම වලින් පිරුණු ගෙවත්තක් නම්..ඒකට නම් කවුරුත් කැමති වෙන එකක් නැහැ..එත් ඉතින් ඔබේ වෙහෙසකාරි ජීවිතයට හා කාර්ය බහුල ජීවිතයට පුංචි තණකොළ පිස්සක් තියෙන ගස් වැල් ගල් මුල් තියන ගෙවත්තක් තියෙනවා නම් නරකමත් නැහැ කියලා කෙනෙක් තර්ක කරන්න පුළුවන්..ඒත් ඉතින් තණ පිඩැලි අල්ලපු බිමක් තිබුනටම මදි..මේක මේන් ටේන් කරගන්න එකත් ඔබේ වගකීමක්…මේ තරුණයා ලෝන් මූවර් එක එහෙමත් නැත්නම් තණකොළ කපන යන්ත්‍රය වෙනුවට මේ භාවිතා කරන්නේ මොකක්ද බලන්න…ට්‍රැක්ටරයක් වගේ එකක් කියලා ඔබට හිතෙන්නට පුළුවන් නිසැකවම…හැබැයි මේක නම් ගෙවත්ත අලංකාරයෙන් තියාගන්න පුළුවන් නියම උපක්‍රමයක් තමා..ඔයාලම බලන්නකෝ…මම කියන්නේ බොරුද කියලා..

Share this post with your friends!