මේ තරම් හුරතල් වීඩියෝ එකක් බලන්න මිස් කරන්න එපා… හරිම ආදරණීයයි…….

සුරතලුන් හට තම පවුලේ අළුත් සමාජිකයින්ව හඳුන්වා දීම නම් අතිශය ආකර්ශනීය දෙයක්..මේ පුංචි මල්ලි පැටියා ගෙදර අරගෙන ආවට පස්සේ ගෙදර අය විමසිලිමත් වුනේ ගෙදර ඉන්න පූසා මේ මල්ලීව හුරයිද කරදරයක් කරයිද කියලා…ඒත් ඇත්තටම වුනේ වෙන දෙයක්. පුංචි මල්ලි පැටියා හරි ඉක්මනින් පූසාත් එක්ක යාළු වුනා.දැන් පූසාටත් මේ පුංචි යාළුවා නැතුවම බෑ වගේ….ගෙදර අයටත් දැන් බයවෙන්නෙ වුවමනාවක් නෑ…..ඇත්තටම මේ යාළුකම බලන් ඉන්නකොට ආසාවේ බෑ…..

Share this post with your friends!