මේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ගැනම තව කථාවක්…….කියවලම බලන්න……

මේ වර්තා වන්නේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් අතට අත දුන්න සිද්ධියක් ගැන..ප්‍රංශ ජනාධිපති එම්මානුවෙල් මැකරෝන් සමඟ තමයි මෙම සිදුවීම වෙන්නේ…ට්‍රම්ප් අතට අත දෙන විදීය කා අතරත් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබුනේ..මේක කටින් විස්තර කරනවාට වඩා හොඳ බලලම ඉන්න එකයි..ට්‍රම්ප් මේ දවස්වල කියාගන්න බැරි තරම් ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් බවට පත්වෙලා නේ..ඒක මේක දැක්කම පේනවා නේ….

Share this post with your friends!