මේ ඡායාරූප වල සැඟවුනු සත්‍ය කථාව…….කියවන්න බලන්න……

සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා වල තියන ඡායාරූප දැක්කට පස්සේ අපිට හිතෙන්නේ හැම කෙනෙක්ම ඉන්නේ උත්සව සමරමින් කියලා…බොහොම විනෝදෙන් කියලා…ඒත් මේ ඡායාරූපවල ඇත්ත කථාව එයට වඩා හාත් පසින්ම වෙනස්…මිනිසුන් දමන ඡායාරූප වල සැඟවුනු ඇත්ත සොයා ගිය මෙහෙයුමක අනාවරණය කිව්වොත් මෙය නිවැරදියි..ඇසින් දකින හැම දේම ඇත්ත නෙමෙයි කියලා කථාවකුත් තියෙනවානේ…මේ එයට නියම උදාහරණයක්..

Share this post with your friends!