මේ ගැහැණු ළමයාට සිදුවන දේ බලන්න….

ඔබ විශාල පෝලිමක සෑහෙන වේලාවක් රැදෙන විට බලවත් තරහක් පැමිනේද? මෙමෙ සිදුවිම සිදුව ඇත්තේ රුසියාවේදිය.සිසිටිවි කෑමරාවෙහි සටහන් වු දර්ශන වන මෙහි තරුණයෙකු කාන්තාවකට එරෙහිව ඇගෙන් පලි ගැනීමට ඉදිරිපත් වන්නේ ඇය බලහත්කාරයෙන් පෝලීමේ ඉදිරියේ රැඳීමට කටයුතු කරන නිසාය. රෝහලක ඇතුල්වීම් කවුන්ටරය අසල තිබු කැමරාවේ ඇති මේ දර්ශන ඔබේ ඇසින්ම නරඹන්න. මේ හෙතුවෙන් පිටුපසින් රැඳි මිනිසා ඇගෙන් පලිගැනීමට රූබල් 1000ක් ඇගේ බෑගයෙන් සොරා ගනියි.මෙම ක්රියාවන් දෙකම පිලිගත නොහැකි වුවත් මෙයින් කාලය යනු මුදල් යන්න අපට පසක් කරයි.

Share this post with your friends!