මේ ගැහැණු ළමයාගේ වැඩ කිඩ දැක්කම පිස්සු හැදෙනවානේ!

මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ එංගලන්තයේ යෝර්ක්ශයර් හිදී.ඩේවිඩ් ඔසායිල් කියන්නේ මාවත් හි ගීත කියමින් මුදල් උපයන්නෙක්..ඉතින් ජේඩ් කියන ගැහැණු ළමයාට මේ මාවත් සංගීතඟයා ගැන දැනගැන්න ලැබුණා..ඇයට වුවමනා වුනේ ඔහුත් සමඟ යුගළ ගීයක් ගායනා කිරීමට.මේ දෙන්නා එකිනෙකා හඳුනන්නේ නැති වුනත් ඉතාමත් විශිෂ්ඨ ගායනාවක දෙදෙනා නිරත වෙනවා.මේ විශිෂ්ඨ ගායනාව නිසා ජේඩ් හට ඇයගේම සංගීත දිවියක් ආරම්භ කිරීමේ හැකියාව ලැබුනා.මේ විඩීයෝව මේ වන විටත් සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා කළඹා හමාරයි.

Share this post with your friends!