මේ කෝඩ්කොප්ටරේට පහර දෙන්නේ කවුද බලන්න…..

අද කාලය වන විට පෞද්ගලික ද්‍රෝන සහ කොඩ් කෝප්ටර්ස් මේ වන විට අතිශය අවධානයක් දිනා ගෙන සිටියි.අපි අහස හා කුරුල්ලන් පිළිබඳ අවධානය හා අධ්‍යනයන් සිදුකල යුතු අතර සමහර කුරුල්ලන් ව රූපගත කිරිමේ කිසි කැමැත්තක් ඔවුන් තුල නැතුවා වන්නටත් පුළුවන්..ක්‍රිස්ටෝපර් කිමිඩ්ස් තම කොඩ් කොප්ටරය තුල කැමරාවක් බහා කේම්බ්‍රිජ් හි මැගසින් මුහුද ආශ්‍රිත උද්‍යානයේ විඩියෝ ගත කරමින් සිටින විට එම කොඩ්කොප්ටරය උකුස්සෙකුගේ ප්‍රහාරයට ලක්වන අයුරු ඔබට නැරඹිය හැකිය.

Share this post with your friends!