මේ කුමක් යැයි ඔබ සිතනවාද? කියවලාම බලන්නකෝ………..

තායිලන්තයේ පිහිටා තිබෙන මෙම පුදුමාකාර ශාකයෙන් කාන්තා හැඩයේ පළතුරු නිකුත් වෙනවා..මෙහි සැඟවි ඇති රහස පුදුමාකාර මෙන්ම මෙය මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලවල රසිකයින් පුදුමයෙන් පුදුමයට පත් කර තිබෙනවා.තරුණ කතකගේ නියම ස්වරුපයෙන් පළතුරු එල්ලී තිබිම කෙතරම් පුදුමාකාර මෙන්ම අද්භූතජනකද? නරිපෝන් යන නාමයෙන් හඳුන්වන මෙම ශාකය එරට බෞද්ධ මතයන්ට අනුව පුජනීය ගසකි.එය හා බැදුණු ජාතක කථා වස්තුවක්ද පවති. කෙසේ වුවද මෙය දැක්මට සැබැවින්ම පුදුමාකාර ඒත් අලංකාර ගසකි.

woman-shaped-fruit-1

woman-shaped-fruit-2

woman-shaped-fruit-3

Share this post with your friends!