මේ කියන්න යන්නේ හොල්මන් අවතාර තිබෙන හෝටලයක් ගැන…..

මේක ඇත්තෙන්ම හොල්මන් අවතාර පිළිබඳ හමා යෑමක්..ග්‍රේටිස් බර්ග්,පෙනිසිල්වේනියා,නව ඔර්ලීන්ස්,ලොයිසියානා යන පැති හොල්මන් සඳහා ඉතා ප්‍රසිද්ධයි!ඉතින් කුතුහලයක් තිබෙන සංචාරකයෝ මේවා බලන්න යන්න ආසයි!මෙම පවසන හොල්මන් හෝටලේ නම ස්ටැන්ලි හෝටේල්..එය පිහිටා තිබෙන්නේ කොලරාඩෝ හීදී. මෙය වසර 100කටත් වඩා පැරණි හෝටලයක්!ඉතින් මේකේ හොල්මන් තියෙනවයි කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් ඡායාරූපයක් ලැබිලා තියෙන නිසා වැඩේ තහවුරු වෙලයි තියෙන්නේ!

Share this post with your friends!