මේ කියන්න යන්නේ හදවත නැවතෙන මොහොතක් ගැන… කාර් ලෝලී ඔබ නැරඹිය යුතුම වීඩියෝවක්!

මෝටර් රථ ධාවන පථයකදී ඕනෑම දෙයක් සිදුවන්නට පුළුවන්…තෝම්ස් කැස්පස්යික්ටත් සිදු වන්නේ එයා කිසිසේත්ම නොසිතු දෙයක්..මෙයාට තමන්ගේ වාහනය පාලනය කරගැනීමට නොහැකි වෙනවා..කාර් පෙරලෙන්නේ නැතුව බේරේන්නේ අනු නවයයි දම නමයෙන්..ඇත්තටම මේ විඩීයෝව බලන් ඉන්නකොට මෙහි ඇති භයංකාරත්වය නිසාම හදවත නැවතෙන තරම්…

Share this post with your friends!