මේ කියන්න යන්නේ රෝප් ජම්පින්ග් ගැන…

245 දෙනෙකුගෙන් යුක්ත වීර කණ්ඩායමක් කඹ මගින් පැනීමේ ක්‍රියාවලියක නිරත වීමට සැරසුනා.ඒකත් අඩි 98ක් උස පාලමකින්.රෝප් ජම්පින්ග් වලින් ලෝක වර්තාවක් පිහිටුවීමටයි මේ කණ්ඩායමට වුවමනා කලේ.මෙය අතිශය අවධානම් ක්‍රියාවේ නිරත වීම සිදුවුනේ බ්‍රසීලයේදී.සුදු හිස් ආවරණ පැළඳගෙන මෙම අවදානම් ක්‍රියාවේ නිරත වන අයුරු ඇතුලත් ඡායාරූප හා දර්ශන කීපයක් ඔබට මෙහිදී නැරඹිය හැකියි.මිනිසුන් 400ක පමණ පිරිසක් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අත්වැල් බැඳන් සිටියා.පැණීමට පෙර මෙම කඹ ඉතා දැඩි පරික්ෂාවකට ලක් කිරීමටත් ඔවුන් අතපසු කලේ නැහැ.බලලම ඉන්නකෝ මේ විස්මිත සිද්ධිය.

Share this post with your friends!