මේ කියන්න යන්නේ මිචිගන් ගැන…කියවලම බලන්න……

ආයිත් ශීත කාලය ඇවිල්ලා…ගස්වල කොළ හැලිලා වැටෙන හිම වැටෙන කාලයක්නේ ශිත කාලය..නමුත් ලෝකයේ සමහරක් පැතිවලට හිරු කිරණ වැටෙන ආකාරය අනුව ඒ තැන්වල පරිසරයෙහි විවිධාකාර වෙනස්කම් සිදුවෙන්න පුළුවන්….එක්තරා කුඩා පාෂාණ කැබලි කාන්දමකින් මෙන් ඇදගන්නා ආකාරය ඔබට මෙහිදි නැරඹීමට පුළුවන්..ඒක වෙනස්ම දසුනක්..මම මේ කියන කථාව මොකක්ද කියලා ඔයාලට මේ විඩීයෝ එක බැලුවම හිතාගන්න පුළුවන්.

Share this post with your friends!