මේ කියන්න යන්නේ මාළු බාන්න ගිහිල්ලා වෙච්ච වැරැද්දක් ගැන..

එක්තරා මිනිසෙක් බොහොම සමකාමි දිනයක මාළු බෑමට ගඟට ගියා..ඉතින් මෙයාගේ බෝට්ටුවේ මාළු බාන ගමන් අවට සිරි නරඹමින් මෙයා තමන්ගේ කෘත්‍ය දිගටම කරගෙන ගියා.එක පාරටම මෙයාට එක්තරා ශබ්දයක් ඇසෙන්න පටන් ගත්තා.පාලනය කරගන්න බැරිවෙච්ච ස්පීඩ් බෝට් එකක් එයාගේ දිශාවට ජලය කපාගෙන අධික වේගයෙන් පැමිණෙන අයුරු තමයි මෙහි දිස්වුනේ..ඒත් එක්වරම මේ ස්පීඩ් බෝට් එක හයියෙන් කරණමක් ගහලා ජලයට වැටෙන අතරේ පැදවු තැනැත්තා විසිවි ගොස් අසල ගසක රැඳවුනා…මදැයි සාමකාමි පරිසරයක සිසිලස විඳින්න ආවා..

Share this post with your friends!