මේ කියන්න යන්නේ කුඩාම කෝපි කෝප්පය ගැන….කියවලාම බලන්නකෝ….

දැන් ඉතින් හැම දෙයකම කුඩාම නිමැවුම නිර්මානය කරන එක අළුත්ම කලාව වෙලානේ…මේත් ඒ වගේ වැඩක්…ලුකාස් සැනාටෝ තමයි මේ ක්‍රියාවේ නිර්මාතෘ..මේ කරන්නේ මෙතෙක් ලොව තියන කුඩාම කෝපි කෝප්පය හදන එක…හැබැයි මේ විඩීයෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න ඕනෑ…ඇත්තටම එක් පැත්තකින් එයින් මනසට පුදුමාකාර සුවයක් ලැබෙනවා…..බලන්නකෝ නැද්ද කියලා..

Share this post with your friends!