මේ කියන්න යන්නේ ඈමේසන් එකෙන් මිලදි ගන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන…කියවන්න බලන්න……

පුංචි ගෙයක අකෘතියක් මිලදි ගන්නවා කියන්නේත් හරි අපූරු කර්තව්‍යයක්..ඇමේසන් ඔන්ලයින් ව්‍යාපාරිකයින් විසින් කුඩා නිවාස මිලට දෙන්නට පටන් අරන් තිබෙනවා.මිලියන 480කට වඩා නිෂ්පාදන වලින් මෙය සමන්විතයි.ඩොලර් 36,000ක මුදලකට ඔබේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාවද සහිතයි.මේ කුඩා ගෙය වර්ග අඩි 360කින් සමන්විතයි.සතුටින් කාලය ගත කිරීමට අවශ්‍ය සෑම පහසුකමක්ම මේ තුල තිබෙනවා. මෙය ශිපින් කන්ටේනරයක්.පිටතින් එතරම් ලකයක් නොපෙනුනද ඇතුලතින් ඉතා අපූරු නිවහනක් ලෙසත් මෙය හඳුන්වා දිය හැකියි….නිවසකට අවශ්‍ය සෑම අංගෝපාංගයක්ම මෙහි තිබෙන නිසා මෙය කිව නොහැකි තරම් අගනා නිවසක් බව කිව යුතුයි.

tiny-house-amazon-1

tiny-house-amazon-2

tiny-house-amazon-3

tiny-house-amazon-4

Share this post with your friends!