මේ කියන්න යන්නේ අමුතුම ජාතියේ ආපන ශාලාවක් ගැනයි.

තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමඟම අළුත් දේවල් ලෝකයට එකතු වෙනවා. මෙම ආපන ශාලාව නම් ඉතා ප්‍රසිද්ධ කේ.එෆ්.සි ආපන ශාලාවයි. මෙම ආපන ශාලාව පිහිටා තිබෙන්නේ චීනයේ.මෙහි ගෙවිම් සිදුකරන්නේ ෆේෂල් රෙකග්නිශන් එසේත් නැත්නම් මුහුණු හඳුනා ගැනීම හරහායි. මුලින්ම ඔබේ මුහුණ හඳුනාගන්නා අතර පසුව සිනාවකින් සංග්‍රහ කිරිමෙන් අනතුරුව ගෙවීම සිදුකල හැකියි.මේ නිසා මෙම ආපන ශලාවෙන් ආහාර ගැනීම සඳහා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හෝ ඩෙබිට් කාඩ් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. කරන්න තියෙන්නේ හිනාවෙන එක විතරයි.ඒකත් මාරයිනේ…

Share this post with your friends!