මේ කාන්තාව වන්දනා කරන්නේ මොනවටද කියලා බලන්න…

අප විවිධ රටවල පුදුමාකාර වන්දනා ක්‍රම දැක තිබෙනවා.ඉන්දියාවේ සමහරක් මිනිසුන් සතුන්ට වන්දනා කරනවා.තවත් සමහරෙක් ගස් ගල් වලට වන්දනා කරනවා.මේ වගේ අද්භූත වන්දනා ක්‍රම බොහොමයක් තිබෙනවා.ඒත් ඔයා කවදාහරි දැක තිබෙනවාද කුණු බක්කියට වන්දනා කරන අයෙක්.මෙහි දැක්වෙන්නේ කාන්තාවන් කුණු බක්කියට තිලකයක් තියලා වන්දනාමාන කරනවා.මෙය සැබැවින්ම මිනිසුන් පුදුමයට පත් කරවන්නක්.අනේ මන්දා මෙහෙමත් ලෝකයක් ඔයාලම බලන්නකෝ!

Share this post with your friends!