මේ උබර් රථයේ යන මගියා කරන කැත වැඩේ මොකක්ද බලන්න….

එක්තරා කාන්තාවක් තම යහළුවන් සමඟ උබර් රථයකට ගොඩ වෙනවා.ඊට පස්සේ ඇය උබර් රථයේ ඉන්න රියැදුරාගේ මාරු සල්ලි පෙට්ටියට විදිනවා. එය කාරයේ කැමරාවේ අපූරුවට සටහන් වෙලා තියෙනවා.නිව් යෝර්ක් හි තමයි මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ!රියැදුරාගේ කල්පනාව වෙනතක යොමු වන තෙක් බලා සිටින මේ කාන්තාව වහ වහ මුදල් සොරා ගන්නවා.ඇය වාහනයෙන් බැස්සටත් පස්සේ තමයි රියැදුරාට මෙම සිද්ධිය අවබෝධ වන්නේ!ඔහු එම ගැහැණු ළමයාව ලුහු බඳින්නට පටන් ගන්නවා.මෙය නරඹන මිනිසුන්ට මෙම රියැදුරා ගැන අනුකම්පාවක් ඇතිවනවා නියතයි.මෙය මේ වන විටත් 7,00,000කට අධික ප්‍රමාණයක් නරඹා තිබෙනවා.මෙහෙමත් ජරා මිනිස්සු ඉන්නවනේ ඇත්තට……

Share this post with your friends!