මේ ඉන්දියානු ශිෂ්‍යයා මොකක්ද කරන්නේ කියලා බලන්න…….

එක්තරා ප්‍රසිද්ධ වැකියක් තියෙනවා.. ඒ තමයි ඔබට ඉන්දියානුවෙක් ඉන්දියාවෙන් පිටතට ගන්න පුළුවන්..ඉන්දියානුවෙකුගේ ශරීරයෙන් ඒ ඉන්දීයානු ගතිය හරින්නට බැහැ..ඇත්තෙන්ම ඉන්දියාව තුල තවමත් බොහෝම සිරිත් විරිත් වලින් සපිරුනු සම්ප්‍රදායික දේවල් ගැබ්ව තිබෙනවා..ඇත්තටම ඔවුන් වැඩිමහල් පුද්ගලයෙක් මුණ ගැසුනු විට පවා වැඳ ආචාර ගන්නවා ..කිසිම විටක ඔවුන් වඳිනු වෙනුවට යුරෝපීය ක්‍රමයට සිපාචාර කිරීම සිදු කරන්නේ නෑ..මෙය සිදු කරන්නේ ඉන්දීය ශිෂ්‍යයෙක්..මෙම ශිෂ්‍යයා යුරෝපයෙන් තම උපාධිය ලබා ගන්නා අතර එහිදි පවා සිපාචාර කොට මොහු ඒ තමන්ගේ රටේ සිරිත් විරිත් අමතක නොකොට වැඳ අශිර්වාද ලබා ගැනීමට අමතක කරන්නේ නෑ…මෙයින් උපාධිය පිරිනමන යුරෝපීය ආචාර්යවරයා පවා පුදුමයට පත් වෙනවා..ඔබට එය මෙහිදි දැකගත හැකියි..

Share this post with your friends!