මේ ආච්චි අම්මාගේ 100වෙනි උපන් දිනය….මොකක් වෙයි කියලද හිතන්නේ!

මැක්ලේ මෝර් කියන්නේ සුපිරි ගණයේ රැපර් කෙනෙක්..මෙයාගේ ආච්චිගේ නම හෙලන්..එයා මෑතකදි තම 100වන උපන්දිනය සැමරුවා.ඉතින් මැකෙලේ මෝර්ට වුවමනා වුනා මේක මෙතෙක් තිබිච්ච හොඳම පාටිය කරන්න..මේ වගේ පාටියක් නම් ආච්චි අම්මාට කවමදාවත් අමතක වන එකක් නෑ. ඒ මොකද මේ පාටිය ඒ තරමටම සුපිරියි..

music-video-100-year-grandma-birthday-macklemore-1-596323c495f35__700

music-video-100-year-grandma-birthday-macklemore-5-596323ca6fe7b__700

music-video-100-year-grandma-birthday-macklemore-6-596323cc3aac5__700

music-video-100-year-grandma-birthday-macklemore-7-596323f3d284e__700

Share this post with your friends!